Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy zakończony

14 czerwca 2017 r., po dziesięcioletnim okresie wdrażania, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy został zamknięty.

Podsumowanie:

  1.  wsparcie uzyskało 5 obszarów: rozwój regionaly i ochrona granic, środowisko i infrastruktura, sektor prywatny, nauka, zdrowie i pomoc społeczna, społeczeństwo obywatelskie i współpraca partnerska;
  2. beneficjentami były podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe;
  3. dofinansowano 58 dużych projektów i ponad 1700 mniejszych;
  4. ponad 43% środków finansowych Programu przeznaczono dla czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
  5. wspierano partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich.

W związku z zamknięciem Programu nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektów w jego ramach.