Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lębork laureatem konkursu na najlepsze Zielone Zamówienia Publiczne

W kwietniu 2016 r. została rozstrzygnięta polska edycja konkursu GreenProcA na najlepsze Zielone Zamówienia Publiczne. Wśród laureatów znalazł się projekt Miasta Lębork "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym Miasta Lębork", zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zgłoszone propozycje były oceniane według kryteriów takich jak: redukcja emisji CO2, powtarzalność zamówienia, innowacyjność, kryteria społeczne oraz działalność i polityka gminy ws. efektywności energetycznej.

W kategorii gmin od 10 tys. do 100 tys. mieszkańców Jury wybrało jeden projekt: I miejsce zajęła Gmina Miasto Lębork za zamówienie dotyczące budowy elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym Miasta Lęborka

Zdobywcy I miejsc zostali zakwalifikowani do udziału w europejskiej edycji konkursu European Green Public Procurement Award (EU GPP Award).

15 czerwca 2016 r. podczas konferencji w Brukseli ogłoszono zwycięzcę europejskiego konkursu na najlepsze Zielone Zamówienia Publiczne. Pierwsza nagroda EU GPP Award w kategorii gmin od 10 tys. do 100 tys. mieszkańców została również przyznana Miastu Lębork.

Gratulujemy!