Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wytyczne ws. informacji i promocji

Załącznik nr 1 do Wytycznych. Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Część 2 – Obowiązkowe i rekomendowane wzory materiałów promocyjnych

UWAGA! Wszystkie pliki PDF są przygotowane do druku w formacie 1:1,  w przestrzeni barwnej CMYK. Jeżeli będzie potrzeba zastosowania kolorystyki Pantone, należy kierować się wytycznymi z Księgi znaku logotypu Swiss Contribution i skróconej Księgi znaku Bundeslogo. Linia przerywana wyznacza granice projektu. Przed drukiem należy usunąć wszystkie opisy poza obrębem przestrzeni projektowej oraz dostosować treść materiałów informacyjnych do danego projektu/programu.

Obowiązkowe wzory materiałów promocyjnych

Tablice informacyjne - wymiary: 150 x 100 cm

Tabliczki informacyjne - wymiary: 28 x 17 cm

Tablice pamiątkowe - wymiary: 70 x 50 cm

Naklejki - zalecane wymiary: 10 x 5 cm

Roll-up-y - zalecane wymiary: 100 x 200 cm; dopuszczalne są inne standardowe rozmiary, np. 60 x 160 cm, 80 x 200 cm, 85 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm

Prezentacja Power Point

Zalecane wzory materiałów promocyjnych

Koperty - rekomendowany rozmiar: format C5, 22,9 x 16,2 cm

Papier firmowy - wzór 1 

Papier firmowy - wzór 2  

Papier firmowy - wzór 3  

Papier firmowy - wzór 4  

Element graficzny strony www 

Załącznik nr 2 do Wytycznych: Skrócona Księga znaku Bundeslogo (logo Konfederacji Szwajcarskiej)

Logo dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Pod koniec października 2010 r., strona szwajcarska przyjęła nowe logo dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Co za tym idzie, poprzednio obowiązujące logotypy – tzw. logo standardowe (na niebieskim tle) i logo uproszczone (biały krzyż na czerwonym tle), przestają obowiązywać.

SwissContributionProgramme

 

 

 

Bundeslogo

Zasady stosowania Bundeslogo zostały przedstawione w Wytycznych ws. informacji i promocji. 

BundesLogo