Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do wysłuchania reportaży radiowych na temat wybranych projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Reportaże zamieszczone poniżej zostały wyemitowane na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Programu Trzeciego Polskiego Radia w styczniu i lutym 2014 r.

 • "Życie na dojazdach"  (MP3 17 MB)- reportaż wyemitowany 28 stycznia 2014 roku na antenie Programu 1 PR. Dotyczy projektu ”Centrum Komunikacyjne w Legionowie”, realizowanego przez Gminę Miejską Legionowo.
 • "Wspaniałe promienie"  (MP3 13 MB)- reportaż wyemitowany 29 stycznia 2014 roku na antenie Programu 3 PR. Dotyczy projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”, realizowanego przez Gminę i Miasto Niepołomice.
 • "Pożegnanie z eternitem" (MP3 16 MB) - reportaż wyemitowany 11 lutego 2014 roku na antenie Programu 1 PR. Dotyczy projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania", realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" (MP3 14 MB) - reportaż wyemitowany 12 lutego 2014 roku na antenie. Dotyczy projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", realizowanego przez Komendę Główną Policji. Programu 3 PR.
 • "Pomysł na Karpaty"  (MP3 17 MB)- reportaż wyemitowany 18 lutego 2014 roku na antenie Programu 1 PR. Dotyczy projektu "Alpejsko Karpacki Most Współpracy", realizowanego przez  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
 • "Groźne HCV" (MP3 13 MB)  - reportaż wyemitowany 19 lutego 2014 roku na antenie Programu 3 PR. Dotyczy projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV", realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Reportaże zamieszczone poniżej były emitowane na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Programu Trzeciego Polskiego Radia od października do grudnia 2015 roku.

 • "Zobacz czego nie widać" (MP3 17 MB) - reportaż wyemitowany 28 października 2015 roku na antenie Programy 1 PR. Reportaż na temat projektu 0544/D/3/2012 - Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych. 
 • "Jak kształtować zdrowe nawyki w walce z otyłością - w zdrowym ciele" (MP3 17 MB) - reportaż wyemitowany 4 listopada 2015 roku na antanie Programy 1 PR. Reportaż na temat projektu KIK34: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.
 • "Kolej na kolej" (MP3 16 MB)- reportaż wyemitowany10 listopada 2015 roku na antenie Programu 1 PR. Reportaż na temat projektu KIK 23: Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork - Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego.
 • "Rzeka i ludzie" (MP3 17 MB) - reportaż wyemitowany 18 listopada 2015 roku na antenie Programy 1 PR. Reportaż na temat projektu KIK37: Tarliska Górnej Raby. 
 • "Energia słońca" (MP3 16 MB) - reportaż wyemitowany 23 listopada 2015 roku na antenie Programu 1 PR. Reportaż na temat projektu KIK46: Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.
 • "Pod dobrą opieką" (MP3 17 MB) - reportaż wyemitowany 25 listopada 2015 roku na antenie Programu 1 PR. Reportaż na temat projektu KIK55: Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • "Nadzieja" (MP3 16 MB) - reportaż wyemitowany 2 grudnia 2015 roku na antenie Programu 1 PR. Reportaż na temat projektu PSPB-007/2010 pt. "Rola c-Myc w regulacji zaburzenia funkcji pomocniczych limfocytów T w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji".
 • "Brama na wschód" (MP3 14 MB) - reportaż wyemitowany 29 października 2015 roku na antenie Progamu 3 PR. Reportaż na temat projektu KIK 74: Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach.
 • "Las wraca na swoje" (MP3 14 MB) - reportaż wyemitowany 5 listopada 2015 roku na antenie Programy 3 PR. Reportaż na temat projektu PSPB-008/2010 pt. "Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki"
 • "Gotania" (MP3 14 MB) - reportaż wyemitowany 12 listopada 2015 roku na antenie Programu 3 PR. Reportaż na temat projektu KIK13: Od wizji - do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania - Ewelina Karpacz-Oboładze
 • "22 miliony skowronków" (MP3 15 MB) - reportaż wyemitowany 19 listopada 2015 roku na antenie Programy 3 PR. Reportaż na temat projektu KIK 25: Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczych siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim.
 • "Małe kroczki" (MP3 13 MB) - reportaż wyemitowany 24 listopada 2015 roku na antenie Programu 3 PR. Reportaż na temat projektu KIK06: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego.
 • "Szkoła młodych ratowników" (MP3 14 MB) - reportaż wyemitowany 26 listopada 2015 roku na antenie Programu 3 PR. Reportaż na temat projektu 0009/P/2/2012 - Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w powiecie myślenickim i kantonie Valais – wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych.
 • "Bajki obywatelskie" (MP3 14 MB) - reportaż wyemitowany 1 grudnia 2015 roku na natenie Programu 3 PR. Reportaż na temat projektu: 0278/M/2/2012 „Bajki obywatelskie – edukacja małych obywateli”.