Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich realizowany bedzie w ramach obu obszarów priorytetowych:

Priorytet 1: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych,

Priorytet 2: Fundusz Partnerski.

ALOKACJA Alokacja (po dokonaniu ostatecznych realokacji w 2012 r.) wynosi 27 464 345 franków szwajcarskich.

Na mocy aneksów do umów pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz strony szwajcarskiej z dnia 25 czerwca 2012 r. całkowita alokacja Grantu Blokowego uległa znacznemu zwiększeniu i obecnie wynosi 33 060 180 franków szwajcarskich  (pierwotna alokacja sięgała CHF 20,5 mln). Dla priorytetu 1 przeznaczono 29 060 180 CHF (wcześniej CHF 18,5 mln): z czego CHF 24 701 153 stanowi dofinansowanie strony szwajcarskiej, a CHF 4 359 027 współfinansowanie ze strony polskiej; oraz dla priorytetu 2 - CHF 4 mln (wcześniej CHF 2 mln): w tym CHF 3 400 000 dofinansowanie strony szwajcarskiej i CHF 600 000 współfinansowanie ze strony polskiej.

10 lipca 2009 r. strona szwajcarska dokonała wyboru Operatora w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich. Decyzją darczyńcy, do wykonywania tego zadania została wyznaczona firma ECORYS Polska Sp. z o.o. działająca wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”. 4 stycznia 2010 r. strona szwajcarska zatwierdziła Kompletną Propozycję Projektu złożoną przez ww. podmioty w ramach powyższego Grantu Blokowego.

Kontakt do Operatora- zobacz sekcję Kontakt  

UMOWY WS. GRANTU BLOKOWEGO  

8 grudnia 2010 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a  szwajcarskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych zawarto umowy ws. Grantu  Blokowego dotyczące:   Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,   Funduszu Partnerskiego.   Na tej podstawie, 13 grudnia 2010 r. zostały zawarte umowy niższego rzędu  pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - jako Krajową Instytucją Koordynującą - a firmą Ecorys Polska sp. z o.o., pełniącą rolę Operatora.

URUCHOMIENIE GRANTU

Grant blokowy został uruchomiony w I kw. 2011 r.

DOKUMENTY

Wytyczne w sprawie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich (200 KB)  

Wniosek aplikacyjny oraz dokumenty zawierające informacje na temat  procedur wnioskowania i realizacji projektów w ramach Grantu Blokowego znajdują sie na stronie Operatora www.swissgrant.pl

W ramach Grantu Blokowego planowana jest organizacja ośmiu naborów wniosków, w tym sześciu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i dwóch – Funduszu Partnerskiego.

Od początku trwania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych do końca listopada 2012 r. miały miejsce następujące konkursy:

  1. Pierwszy nabór na projekty duże (31 marca – 31 maja 2011 r. ) – alokacja CHF 3 614 990
  2. Pierwszy nabór na projekty małe (30 czerwca – 31 sierpnia 2011 r.) – alokacja CHF 1 781 650
  3. Drugi nabór na projekty duże ( 29 grudnia 2011 – 29 lutego 2012 r.) - alokacja CHF 8 168 344
  4. Drugi nabór na projekty małe (27 kwietnia – 27 czerwca 2012 r.) - alokacja CHF2 898 812
  5. Trzeci nabór na projekty duże (28 września – 28 listopada 2012 r.) - alokacja CHF 7 158 256
  6. Trzeci nabór na projekty małe (29 marca - 29 maja 2013 r.)

Od początku trwania Funduszu Partnerskiego do końca listopada 2012 r. miały miejsce następujące konkursy:

  1. Pierwszy nabór ( 1 czerwca – 30 listopada 2011 r.) – alokacja 1 800 000 franków szwajcarskich
  2. Drugi nabór (29 czerwca – 28 grudnia 2012 r.) – alokacja 1 811 335 franków szwajcarskich (i ewentualne oszczędności)

Strona internetowa projektu 

www.swissgrant.pl