Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kontakt

W tej zakładce znajdziesz dane teleadresowe instytucji zaangażowanych we wdrażanie środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju nt. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Szczegółowe pytania dotyczące projektów, programów i konkursów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prosimy kierować do odpowiednich instytucji zarządzających danymi tematami (dane kontaktowe podane poniżej według obszarów tematycznych) lub do Krajowej Instytucji Koordynującej: 22 273 78 33, 22 273 78 44; e-mail: sppw@mr.gov.pl

Krajowa Instytucja Koordynująca

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel.: 22 273 78 00
Faks: 22 273 89 13

Biuro Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Adres korespondencyjny:
Ambasada Szwajcarii w Polsce
Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Aleje Ujazdowskie 27
00-540 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 553 89 20
Faks: +48 22 627 00 46
E-mail: warsaw@eda.admin.ch


Adres:
Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
c/o Bulgarian Embassy
Aleje Ujazdowskie 35

Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie

Dane kontaktowe do Instytucji Pośredniczących / Operatorów wg obszarów tematycznych:

Środowisko, infrastruktura, rozwój regionalny

Instytucja Pośrednicząca dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (Priorytet I i Priorytet II )

UWAGA: 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zmiana została wprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz. 10).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

Departament Programów Europejskich

UWAGA: Zmiana adresu od 17 października 2016 r. Dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych, faksu i adresy e-mailowe pozostają bez zmian.

ul. Spokojna 12A
01-044 Warszawa
www.cppc.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /2yki7sk30g/skrytka

Sekretariat:

Tel.: +48 22 – 3152200 / 3152201
Faks: +48 22 –3152202
E-mail: program.szwajcarski@wwpe.gov.pl

Ochrona zdrowia

UWAGA: w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2012 r. Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia funkcje Instytucji Pośredniczącej dla obszaru priorytetowego "Ochrona zdrowia" przejęło Ministerstwo Zdrowia.

Instytucja Pośrednicząca dla obszaru tematycznego: "Ochrona zdrowia"

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Osoby do kontaktu:
Anna Romańczyk  tel.: 22 530 01 67 fax: 22 635 66 48, 22 530 03 50 e-mail: a.romanczyk@mz.gov.pl
Anna Cisz tel.: 22 530 02 13 fax: 22 635 66 48, 22 530 03 50 e-mail: a.cisz@mz.gov.pl
Justyna Winiarczyk tel.: 22 530 01 67 fax: 22 635 66 48, 22 530 03 50 e-mail: j.winiarczyk@mz.gov.pl

Dotychczasowa strona obszaru Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Docelowa strona

Fundusz stypendialny dla polskich naukowców

Instytucja Pośrednicząca dla Funduszu Stypendialnego

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich (www.chrus.ch)

Szczegółowych informacji o Funduszu udziela także:

Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Biuro Programów Stypendialnych
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.:+48/22 46 31 470
Faks: +48/22 46 31 028
www.sciex.pl
E-mail: sciex@frse.org.pl

oraz Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie

Badania naukowe

Instytucja Realizująca dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego

Ośrodek Przetwarzania Informacji 

Dział wdrażania instrumentów wsparcia badań naukowych. Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa
www.swiss.opi.org.pl

Tel.: +48 22 570 14 33,
Tel.:+48 22 570 14 91
E-mail: pspb@opi.org.pl

Kierownik
Grażyna Murawska-Adamek

Sektor prywatny: sprawozdawczość finansowa i audyt

Instytucja Pośrednicząca dla Projektu wspierania zdolności instytucjonalnych i prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Osoba do kontaktu
Michał Bareja, tel. 22 694 44 54, faks: 22 694 32 60, e-mail: michal.bareja@mf.gov.pl 

Instytucja Realizująca

Polska
Bank Światowy
ul Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Osoba do kontaktu
Iwona Warzecha
Tel.: 22 520 80 34
Faks: 22 520 80 01
E-mail: warzecha@worldbank.org 

Austria

The Word Bank
Centre for Financial Reporting Reform
Praterstrasse 31
1020 Vienna
Austria
Tel.:  (43) (1) 2170 700
Faks: (43) (1) 2170 701
E-mail: hfortin@worldbank.org
www.worldbank.org/cfrr

Organizacje pozarządowe i programy partnerskie

Operator Grantu blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Programów Partnerskich

ECORYS Polska Spółka z o.o.
Solec 38 lok.105
00-394 Warszawa
Polska

Infolinia: +48 22 339 45 45 w godzinach 10.00-17.00
Faks: +48 22 339 45 46
E-mail dla Priorytetu I.
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: sfngo@ecorys.pl
E-mail dla Priorytetu II. Fundusz Partnerski: sfp@ecorys.pl

www.swissgrant.pl 

Sektor prywatny: kapitał podwyższonego ryzyka

Instytucja Realizująca Projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. dotyczący wspierania kapitału podwyższonego ryzyka

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Krucza 16/22
00-526 Warszawa
Tel.: +48 22 578 26 86
Faks: +48 22 578 26 87
E-mail: kfk@kfk.org.pl
www.kfk.org.pl
Osoba do kontaktu: Marek Dietl

Sektor prywatny: społeczna odpowiedzialność biznesu

Instytucja Realizująca Projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Programów Pilotażowych

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Tel.: +48 22 432 71 10
E-mail: crs@parp.gov.pl

www.csr.parp.gov.pl